O nás

Společnost ENRESS byla založena v roce 2013. Její činnost se zaměřuje na vývoj, výrobu a servis technologie pro ekologickou likvidaci a termochemickou recyklaci odpadních plastů a dalších syntetických organických materiálů.

Termochemickou recyklací ekologicky likvidujeme a využíváme plastový a další odpad, pro který je mechanická recyklace málo efektivní nebo ji nelze použít vůbec. S mechanickou recyklací mají hlavní představitelé společnosti ENRESS zkušenosti již od roku 2004.

V posledních letech společnost ENRESS vyvinula a dnes poskytuje sofistikovanou technologii ENRESS TDU2000®. Tato technologie umožňuje efektivní a ekologicky čistý způsob termochemické recyklace a tím efektivní využití nejen plastových odpadů, ale i dalších syntetických organických materiálů, jako jsou guma, pneumatiky, odpadní oleje, odpady ze zdravotnictví a další. Získaný tekutý recyklát můžeme využít v petrochemickém průmyslu například k výrobě nových plastů stejné kvality, jako jsou panenské polymery z fosilních zdrojů, nebo k výrobě paliv.

Použitím termochemické recyklace k likvidaci odpadu umožňuje technologie ENRESS TDU2000® rovněž částečnou náhradu fosilních zdrojů, například ropy, a tím při výrobě nových plastů dosahuje výrazné snížení uhlíkové stopy.

Pro likvidaci odpadu, jeho recyklaci, nebo pro využití termochemicky zpracovaného odpadu na elektrickou energii, výrobu tepla, chladu nebo jako příměsi do paliva, jsme technologii TDU2000® připraveni dodat v zařízeních, které nabízíme v několika výkonnostních verzích. Tato zařízení dokážou zpracovat 2 000 až 8 000 tun odpadu ročně a zároveň produkovat značné množství tekutého recyklátu.

Naše zařízení jsou určena pro efektivní a stabilní provoz s maximálním důrazem na jeho bezpečnost, ekologičnost, spolehlivost a dlouhou životnost a mohou být zároveň zcela nezávislá na externím zdroji energie. Provoz zařízení je zároveň bezodpadový, jelikož všechny produkty nově získané termochemickou recyklací lze bezpečně a smysluplně používat.

Termochemická recyklace tříděného plastového odpadu

Akumulace enormního množství plastového odpadu produkovaného po celém světě je rychle rostoucím ekonomickým a environmentálním problémem.

V současné době je v Evropě recyklováno pouze cca. 30 % plastového odpadu, a to většinou recyklací mechanickou. Při této nízké míře recyklace a rostoucí produkci plastů dochází tedy ke stále většímu plýtvání plastovými materiály. Proto jsou pro rafinaci odpadu zapotřebí nové technologie, a to zejména termochemické recyklace.

Využití termochemické recyklace pro likvidaci, zpracování nebo přeměnu odpadu na dále využitelné složky, by situaci životního prostředí mohlo výrazně zlepšit. Narozdíl od mechanické recyklace mohou být metodou termochemické recyklace využity i směsi odpadních plastů a termochemická recyklace je i ekologickou alternativou k metodám škodlivého spalování nebo skládkování.

Termochemickou recyklací přeměňujeme plastový odpad na cenné uhlovodíky, které v petrochemických procesech dále můžeme přeměnit do podoby paliv, nebo využít pro výrobu chemických monomerů, z nichž lze vyrobit opět primární plastovou hmotu. Vždy se však jedná o náhradu fosilních zdrojů a výrazné snížení uhlíkové stopy až na 40 % oproti obdobnému využití a zpracování ropy.

Technologií termochemické recyklace můžeme zpracovávat široké spektrum odpadních plastů dokonce i ve směsi. Výsledkem tohoto procesu jsou složky jako plyn, olej kapalný recyklát a zbylý uhlík. Termochemická recyklace plastového odpadu je uznávanou terciární recyklační cestou suroviny, při které se plastové odpadní materiály zpracovávají zpět na výrobu základních monomerů, které lze použít jako surovinu pro výrobu nových plastů, nebo paliv.

pro více informací klikněte zde →

Technologie ENRESS TDU2000®

Technologie ENRESS TDU2000® je určena pro termochemickou recyklaci odpadních syntetických organických materiálů.

Technologie ENRESS TDU2000® je bezpečná pro okolí i obsluhu, zároveň je bezemisní a ve všech ohledech maximálně šetrná k okolí.

Termochemickou recyklaci technologií TDU2000® zpracováváme zejména tyto druhy odpadu:

 • plastový odpad
 • pneumatiky
 • odpadní oleje
 • odpady ze zdravotnictví
 • autoskla
 • kompozitní a vrstvené plastové materiály
 • kaly z čistíren odpadních vod, a další ……


Výstupními produkty
principu termochemické recyklace odpadu technologií TDU2000® jsou:

 • tekutý recyklát (pyrolýzní olej)
 • plyn
 • pevný inertní uhlíkový zbytek


Technologie ENRESS TDU2000® pracuje na principu anaerobního termického rozkladu, při kterém vznikají následující tři složky s následujícími možnostmi využití:

Kapalný recyklát

 • surovina pro výrobu nových plastů
 • substitut motorové nafty, palivo
 • náhrada fosilních zdrojů v rafineriích
 • výroba elektrické energie
 • výroba tepelné energie
 • výroba chladu

Plyn

 • čisté palivo pro výrobu elektrické energie

Uhlíkový inertní zbytek

 • účinný sorbent
 • půdní sorbent vody a nositel NPK složek
 • pevné alternativní palivo              

 

Termochemická zařízení ENRESS

Zařízení ENRESS 750 je určeno pro likvidaci a termochemickou recyklaci plastového odpadu. Nabízí ekologicky i ekonomicky atraktivní metodu likvidace a materiálové a energetické využití získaných produktů.

Pomocí tepelného rozkladu dokážeme termicky rozložit plastovou drť o množství 700 kg/hod., tj. roční výrobní kapacita je 5.600 tun/rok.

Termickým rozložením plastového odpadu získáme produkty jako jsou tekutý recyklát (pyrolýzní olej), plyn a pevný inertní uhlíkový zbytek. Tyto produkty dále využíváme k výrobě nových plastů, příměsi do paliv, jako náhradu fosilních zdrojů v rafinériích, k výrobě elektrické a tepelné energie, či k výrobě chladu. Uhlíkový zbytek využíváme v dalších odvětvích průmyslu.

Pro více informací klikněte zde →

KONTAKTY

 

 

ENRESS s.r.o.

V zářezu 902/4
158 00 Praha 5
Czech Republic

www.enress.eu

VAT No.  CZ 29412340

 

 

 

 

Jaroslav Pátek

jednatel, ředitel společnosti

Email:  jaroslav.patek(at)enress.eu

Tel: +420 733 710 631

 

 

 

 

Viktor Kuna

Export Manager

Email: viktor.kuna(at)enress.eu

+420 606 666 640

 

 

 

 

doc. RNDr. MILOSLAV BACIAK CSc.

výzkum, vývoj

specialista chemik

Email: doc.baciak(at)enress.eu