ENRESS 1000 likvidace pneumatik

 

Energetický potenciál výstupních produktů termické depolymerizace odpadních pneumatik

Technologie ENRRESS 1000 je dimenzována na zpracování 1.000 kg/hod. drtě z odpadních pneumatik s fondem 8.000 provozních hodin za rok.

Při znázorněné průměrné materiálové bilanci je potom produkce jednotlivých získaných frakcí následující:

 

                                                          Hmotnostní podíl            Objemový podíl           Výhřevnost

A)          procesní plyn                           230 kg/hod.                   221 m3 / hod.                   31,8 MJ / m3

B)          kapalný recyklát (olej)          360 kg/hod.                   450 litrů / hod.               39 MJ / kg

C)          inertní zbytek (reziduum)    410 kg/hod. z toho 70 kg/hod. kovů

 

A) Využití procesního plynu

Výhřevnost procesního plynu dosahuje 31,8 MJ / m3 a umožňuje tak energetický potenciál výroby 1.952 kW/hod.

Procesní plyn je výhodné použít jako vždy jako hodnotné a čisté palivo pro výrobu elektrické energie. Provoz technologie ENRESS 1000 může být zcela nezávislý na trvalém připojení k externímu zdroji energie a může být tedy energeticky soběstačný. Provozní spotřeba technologie je 380 kWh.

Energoblok se standardní elektrickou účinností 40 % může z energetického potenciálu získaného množství procesního plynu vyrobit 0,75 MW/hod. elektrické energie a stejné množství využitelného tepla.  

 

B) Využití kapalného recyklátu – oleje

Výhřevnost kapalného recyklátu (oleje) dosahuje 39 MJ/kg a umožňuje energetický potenciál 3.899 kW/hod.

Procesní olej lze využít jako prodejní artikl, např. jako kapalný termochemický recyklát pro další zpracování v chemickém průmyslu, nebo jako palivo pro některé druhy dieselových kogeneračních jednotek s následujícími možnostmi:                                   

účinnost výroby Ee                           36 %

výroba Ee                                                 1.400 kW/hod.                                               

využitelná tepelná energie     056 kW (800 kW)

Provozní spotřeba technologie je 380 kWh.

 

C) Využití inertního zbytku uhlíku je možné v různých odvětvích průmyslu.

 

Zařízení ENRESS 1000 dodáváme v modulárním kontejnerovém řešení o velikosti d x š x v 24,4 x 4,9 x 5,4 metrů a celkové hmotnosti cca 24 tun.

Předpokladem termochemické recyklace jsou pneumatiky rozdrcené na velikost 55x55 mm. Za tímto účelem dodáváme i zařízení pro drcení ve spolupráci s partnery.