ENRESS 750 LIKVIDACE PLASTŮ

 

Energetický potenciál výstupních produktů termické depolymerizace odpadních plastů.

Zařízení ENRESS 750 je dimenzováno na zpracování 700 kg/hod. odpadních plastů s fondem 8.000 provozních hodin za rok.

Při znázorněné průměrné materiálové bilanci je potom produkce jednotlivých získaných frakcí následující:

 

A) kapalný recyklát (olej)……...63 hm. %

B) procesní plyn..............…...........34 hm. %

C) inertní zbytek.............................3 hm. %)

 

Při vstupním výkonu zařízení 700 kg/hod. je pak produkce nových materiálů následující:

A) kapalný recyklát (olej).............453 kg/hod. (cca 500 l/hod.)

B) procesní plyn...................................245 kg/hod. (cca 235 m³/hod.)

C) inertní zbytek - uhlík .................cca. 22 kg/hod.

 

A) Využití kapalného recyklátu – procesního oleje

Výhřevnost kapalného recyklátu dosahuje 39,31 MJ/kg. Při produkci 453 kg/ hod. činí hodinový energetický potenciál více než 17,8 GJ., tj. téměř 5 MWh.

Při dostupné účinnosti točivých strojů na výrobu elektrické energie max. 40 % lze vyrobit při daném potenciálu 2 MWh.

Kapalný recyklát (olej) lze využít jako prodejní artikl, např. jako kapalný termochemický recyklát pro další zpracování v chemickém průmyslu, nebo jako palivo pro některé druhy dieselových kogeneračních jednotek.

 

B) Využití procesního plynu

  • Výhřevnost procesního plynu dosahuje 31,8 MJ / m3 a umožňuje tak energetický potenciál výroby 1.952 kW/hod.
  • Při produkci plynu 235 m³/hod. činí hodinový energetický potenciál téměř 7,3 GJ., tj. více než 2 MWh.
  • Při zmiňované účinnosti strojů na výrobu elektrické energie lze reálně vyrobit z procesního plynu 0,8 MWh.
  • Provozní spotřeba technologie je 380 kWh.

 

Do energetické bilance lze taktéž kalkulovat vedlejší produkt při výrobě elektrické energie, a to je teplo. Množství využitelného tepla je však odvislé na druhu použitého točivého stroje.

 

C) Využití inertního zbytku uhlíku je možné v různých odvětvích průmyslu.

 

Zařízení ENRESS 750 dodáváme v modulárním kontejnerovém řešení o velikosti d x š x v 24,4 x 4,9 x 5,4 metrů a celkové hmotnosti cca 24 tun.

Předpokladem termochemické recyklace je rozdrcený plastový odpad. Za účelem drcení dodáváme i zařízení pro drcení ve spolupráci s partnery.