Chemický přípravek Methan+

 

Společnost ENRESS také nabízí speciálně vyvinutý přípravek Methan+, který vyvinula ze směsi minerálů a makroelementů, stopových prvků a dalších složek. Methan+ je určen pro stabilizaci a optimalizaci biologického procesu při výrobě bioplynu v bioplynových stanicích. Zásadně zvyšuje podíl methanu v bioplynu a současně významně snižuje potřebné množství vstupních surovin.

Analýzou vzorku digestátu optimalizujeme dle potřeby složení přípravku METHAN+ pro konkrétní BPS. Tím je dosaženo vyrovnání biologického prostředí a dochází k aktivaci metanogenních organismů a k synchronizaci jednotlivých fází výroby.

Přípravek Methan+ má tyto vlastnosti a poskytuje tyto výhody:

• Zajišťuje vysoký výkon fermentoru. Dlouhodobou aplikací METHANu+ dochází k úpravě biologie a optimalizaci fermentace, a tím k maximálnímu využití vstupních surovin.

Při stejné dávce vstupních surovin je tak produkováno vyšší množství bioplynu. Působením speciálních složek METHANu+ je dosaženo velice efektivního rozkladu celého spektra vstupních substrátů, čímž je maximálně využit jejich potenciál.

• Reguluje pH a hodnotu FOS/TAC. Individuálním přístupem a skladbou přípravku METHAN+ je optimalizován proces fermentace a redukována tvorba nežádoucích procesů. Prostřednictvím spektrometrické analýzy mohou být individuálně upraveny potřeby konkrétního zařízení.

• Redukuje tvorbu sulfanu. Směs METHAN+ svými komponenty optimalizuje prostředí fermentoru a při biologickém procesu efektivně redukuje tvorbu sulfanu v bioplynu, který se váže v substrátu, tím zlepšuje kvalitu bioplynu.

• Snižuje obsah dusíkatých látek, podporuje vazbu dusíku a redukuje inhibiční účinky. Tím stabilizuje tak biologii fermentace.

• Snižuje pěnění digestátu. Jednou ze základních jeho směsných složek přípravku METHAN+ je i funkční prvek pro redukci vzniku různých typů pěn. Methan+ optimalizuje koncentrace těkavých mastných kyselin. Svým složením a funkcí jednotlivých komponentů pozitivně ovlivňuje biologický proces fermentace a dalších průvodních procesů, čímž dlouhodobě minimalizuje tvorbu problematických jevů.

Na základě konkrétní analýzy je možné individuálně upravit složení přípravku METHAN+ pro každé jednotlivé zařízení BPS a umožnit plný výkon každého fermentoru. Zároveň složení METHANu+ je tvořeno směsí komponentů šetrných k životnímu prostředí. Tyto komponenty podporují přeměnu vstupních substrátů při fermentaci a zvyšují tvorbu bioplynu.

• METHAN+ dále harmonizuje a stabilizuje proces výroby bioplynu, tím zajistí dlouhodobé zvýšení výkonu fermentoru a maximalizuje tvorbu bioplynu, čímž zajistí vyšší zisk.

• potlačuje tvorbu toxických produktů při rozkladu substrátů zpomalující proces rozkladu a podporuje odbourávání organických substancí, současně aktivuje bakterie a enzymy, které rozkládají substráty, čímž stabilizuje biologii fermentace.

• obsahuje specifické biokatalyzátory urychlující biochemické reakce, které štěpí enzymy jako jsou celulázy, hemicelulázy, škroby apod. na jednodušší vazby, které mohou využít bakterie při fermentaci k rozkladu. Tímto dochází ke zefektivnění procesu rozkladu vstupních surovin, k jejich úspoře a k vyšší produkci bioplynu a jeho lepší kvalitě.

Společnost ENRESS poskytuje rovněž kompletní související služby a jedinečné know-how v oblasti provozu stanice. Víme, co provoz bioplynové stanice obnáší a známe nutnosti přesné analytiky.

Naše související služby především zahrnují:

• Odborné poradenství (posouzení individuálních prvků zařízení)

• Detailní analytika (odběr a certifikovaná analýza vzorků z fermentoru)

• Individuální přístup (doporučení a případná úprava směsi Methan+)

Aplikací METHANu+ si zajistíte:

• Dostatečné zásobení stopovými prvky a enzymy

• Zvýšenou produkce bioplynu

• Nižší spotřebu vstupních substrátů

• Nižší náročnost na obsluhu

• Rychlejší náběh při poruchách biologického procesu

• Nižší náklady na údržbu

• Nižší provozní náklady

• Vyšší zisk

 

METHAN+ se vyznačuje také minimální náročností na aplikaci (forma tekutiny zajistí ideální rozptýlení v prostředí fermentoru v minimálním čase) a skvělým poměrem cena a výkon.

Další naše služba pro bioplynové stanice je možnost odsíření plynu pomocí externí čistící kolony, kterou lze v menším měřítku předvést na bioplynové stanici.
Čistící kolona se skládá z kapalných a pevných sorbentů, které připravili naši specialisté po dlouhodobém zkoušení v naších laboratořích.