TERMOCHEMICKÁ RECYKLACE

 

Podrobná analýza získaných produktů z termochemické recyklace plastů poskytuje údaje o vhodnosti procesu a vlivu podmínek procesu na kompatibilitu suroviny vyrobené z konvenční fosilní ropné suroviny.

Termochemická recyklace je proces termochemické konverze. Tento proces je založen na termické rozkladu syntetických organických látek (zejména plastů) působením tepla bez přístupu oxidačních látek, tedy v anaerobním prostředí. V žádné případě se nejedná o spalování.

Při termochemické recyklaci odpadů nově vznikají tři hlavní produkty:

kapalný recyklát……………63 až 90 hm.%

procesní plyn…………………..3 až 34 hm.%

pevný inertní zbytek………3 až 8 hm.%

Všechny nově získané produkty lze využít jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování.

Termochemická recyklace pevného plastového odpadu je zásadní příležitostí ke snížení znečištění moří a půdy a umožnění začlenění principu oběhového hospodářství do dnešní společnosti. Kromě uvědomělého chování a moderního designu produktu („design for recyclate“) je klíčovou výzvou identifikace předních recyklačních technologií, minimalizující potenciál globálního oteplování v průmyslově relevantním kontextu.

Technologie termochemické recyklace mohou být na špičce díky své spolehlivosti, bezpečnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a smysluplné ekonomice provozu. Mohou být podstatnými prvky v realizaci potenciálního snížení emisí skleníkových plynů o více než 100 milionů tun CO2.